Implantologia

implanty trzebinia implanty chrzanów, implanty Krzeszowice, implantologia

Co to są implanty?

Implant zębowy jest to nic więcej jak odzworowanie korzenia zęba niewielką śrubką. To właśnie do niej w późniejszym etapie leczenia przymocowuje się nadbudowę protetyczną w kolorze naturalnych zębów. Dobrze wprowadzony implant silnie zrasta się z kością i tworzy solidną podstawę dla odbudowy protetycznej dzięki czemu implantacja na długo uzupełnia braki w uzębieniu pacjentów i jest najbardziej pożądanym przez pacjentów rozwiązaniem protetycznym.

Protezy lub mosty osadzone na implantach nie przemieszczają się i nie spadają (np. podczas jedzenia czy rozmowy) co daje niekwestionowany komfort użytkowania, dlatego też implanty przez wielu ludzi są nazywane „trzecimi zębami”.

Implanty są najczęściej wykonywane z tytanu, gdyż jest to tzw. materiał biozgodny, czyli praktycznie nie wywołujący reakcji alergicznych (nie zadzwoni też na bramkach bezpieczeństwa na lotnisku czy w sądzie 😉 )

Jak wygląda leczenie implantologiczne?

Najprościej rzecz ujmując leczenie implantologiczne składa sie z trzech faz: przygotowania pacjenta do wprowadzenia implantu, fazy chirurgicznej oraz implanto-protetycznej.

 • FAZA I – PRZYGOTOWANIE PACJENTA

  Pierwszą, i niestety często pomijaną przez niedoświadczonych lekarzy, fazą leczenia jest przygotowanie pacjenta do zabiegu. Integracja implantu z kością zależy w dużej mierze od stanu zdrowia błon śluzowych jamy ustnej, dziąseł jak i samej kości. Bardzo często do gabinetu trafiają pacjenci, którzy mają powikłania po implantacji spowodowane właśnie zaniedbaniem leczenia w tej pierwszej fazie. Tutaj też PerioDentica nie idzie na kompromis. Żaden z lekarzy nie dokona wprowadzenia implantu do chorego podłoża. Główne etapy fazy przygotowania pacjenta do implantacji:

  • konsultacja implantologiczna – konsultacja, a czasami szereg konsultacji (w zależności od skali leczenia) to podstawa. Podczas tego etapu lekarz zbiera wszystkie niezbędne informacje, analizuje je, konsultuje z lekarzami o innych specjalnościach i przygotowuje wstępny plan leczenia. Po zaakceptowaniu planu przez pacjenta można realizować dalsze etapy leczenia.
  • leczenie periodontologiczne – Jest to ogólnie rzecz ujmując: eliminacja chorób tkanek miękkich i twardych (kości) w jamie ustnej pacjenta. Bez zdrowych dziąsel i kości żywotność implantu będzie krótsza i będzie większe narażenie na periimplantitis. Więcej szczegółow w dziale Periodontologia
  • augumentacja (odbudowa) kości – jest to odbudowa kości tzw. materiałem kościozastępczym. Kość, szczególnie gdy długo nie ma w niej zęba, ma tendencję do zanikania. Zbyt mała ilość tkanki kostnej i dziąsła może doprowadzić do braku możliwości wkręcenia implantu. Czasami trzeba odbudować kość (używając materiału kościozastępczego i specjalnych błon zaporowych) i dziąsło (przeszczep dziąsła) aby warunki do implantacji były prawidłowe. Chirurgia regeneracyjna zalicza się do leczenia periodontologicznego, jednakże znaczenie tego zabiegu dla leczenia implantologicznego jest tak istotne, że postanowiliśmy w tym miejscu wydzielić go jako osobny etap leczenia. Należy zwrócić uwagę, że, po spełnieniu odpowiednich warunków, regeneracja kości może nastąpić również w momencie samego wprowadzania implantu.
 • FAZA II – CHIRURGICZNA

  Faza chirurgiczna to zbiór wszystkich zabiegów mających na celu właściwe wprowadzenie implantu (potocznie „wkręcenie śrubki”) oraz doprowadzenie do zagojenia się tkanek miękkich (głównie dziąsła) po zabiegu. Osadzenie implantu w kości bezpośrednio po zabiegu jest bardzo słabe i należy sprawić, aby kość „wrosła” w implant i wzmocniła jego usadowienie. Zbyt szybkie przejście do fazy implantoprotetycznej często powoduje osłabienie połączenia implant-kość lub powoduje problemy z gojeniem tkanek miękkich i konieczność dodatkowego leczenia protetycznego. Główne etapy tej fazy to:

  • wprowadzenie implantu do kości – lekarz nacina dziąsło i odsłania kość, a następnie nawierca tunel kostny, do którego wkręca implant. Po wprowadzeniu implantu zamyka go tzw. śrubą zamykającą, która pozwala zabezpieczyć implant oraz zamknąć ranę po implantacji.
  • odsłonięcie implantu + śruba gojąca – etap ten następuje po kilku miesiącach od wprowadzenia implantu. Dzięki temu oczekiwaniu jest duże prawdopodobieństwo, że kość dobrze wrosła w implant i jest ok stabilny. Lekarz odsłania implant i na miejsce śruby zamykającej wprowadza śrubę gojącą, której zadaniem jest dobre uformowanie dziąsła wokół przyszłej odbudowy implantoprotetycznej.

  W specyficznych przypadkach wykonuje się tzw. implantacje natychmiastową czyli usunięcie zęba, wprowadzenie implantu (+ odbudowa kości jeśli to konieczne), założenie protetyki czasowej. Jest to zabieg przeprowadzany podczas jednej wizyty i zależy od wielu czynników, w tym w szczególności od stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta.

 • FAZA III – IMPLANTOPROTETYCZNA

  Faza implantoprotetyczna to nic innego jak proces odbudowy zęba lub zębów na implancie. Leczenie to jest bliskie leczeniu protetycznemu z tą różnicą, że za bazę pod protetykę zamiast kikuta oszlifowanego zęba wykorzystuje się specjalną śrubę tzw. łącznik osadzoną we wcześniej wprowadzonym implancie.

implanty trzebinia implanty chrzanów, implanty Krzeszowice, implantologia

Pytania i odpowiedzi

 • Kto to jest implantolog?

  Jest to lekarz wprowadzający implant. Tyle. Medycyna nie wyróżnia specjalności „implantolog” gdyż zabieg wprowadzenia implantu jest zabiegiem na styku chirurgii szczękowo-twarzowej oraz periodontologii. W niektórych krajach zachodniej Europy z bardziej restrykcyjnym podejściem do leczenia zębów to właśnie te dwie specjalizacje były rekomendowane do przeprowadzania zabiegów wprowadzania implantów.

 • Czy każdy może mieć implant?

  Implanty na stałe weszły do kanonu leczenia stomatolgicznego. Nie dziwi nas więc fakt, że coraz więcej pacjentów pyta o tę formę uzupełnienia braków zębowych. Niestety, nie każdy może mieć implant ot tak, na zawołanie. Głównymi przeciwwskazaniami do leczenia implantologicznego są: zbyt młody wiek pacjenta (proces wzrostu kości szczęki musi być zakończony – zazwyczaj kończy się w okolicach 24. roku życia); stan jamy ustnej – wprowadzenie implantu w chore podłoże jest niemożliwe; ogólny stan zdrowia pacjenta – do najczęstrzych przeciwwskazań zalicza się nieustabilizowaną cukrzycę oraz choroby nowotworowe. Istnieje wiele dodatkowych aspektów wpływających na kwalifikację pacjenta do zabiegu, dlatego też każdy pacjent powinien być odpowiednio zdiagnozowany podczas konsultacji implantologicznej.

 • Znalazłem gabinet, gdzie cena jest niższa. Co wpływa na cenę?

  Jest wiele aspektów, które wpływają na cenę zabiegu implantacji. Postaramy się wymienić najważniejsze:

  • Profesjonalna kadra – łatwo zauważyć, że aktualnie implanty można „wkręcić” prawie wszędzie, niestety, również u wielu niedoświadczonych lekarzy. W naszym gabinecie wprowadzenie implantu to końcowy etap leczenia, które jest realizowane inderdyscyplinarnie. Nie sztuką jest „wkręcić”, sztuką jest utrzymać implant bez odrzutu. Doświadczona kadra lekarska, która potrafi odpowiednio zdiagnozować i przygotować pacjenta do implantacji daje znacznie większe szanse na powodzenie zabiegu i uniknięcie dodatkowych kosztów powikłań w przyszłości.
  • Klasa implantu – dobrze wprowadzony implant zostaje z pacjentem na całe życie, wymianie podlega tylko część implantoprotetyczna. W PerioDentica stosujemy tylko implanty klasy Premium produkowane przez wiodące firmy (np. z USA/Szwecji). Daje to gwarancję, że nawet za wiele lat implanty naszych pacjentów będą nadal wspierane przez producentów i będzie możliwość ewentualnych kolejncyh zabiegów. W przypadku wybierania tańszych implantów (np. chińskich) podejmują Państwo ryzyko, że za kilka lat firma zniknie z rynku lub żaden z gabinetów nie będzie miał narzędzi do pracy z tego typem implantów.
  • Jakość usługi – zdarzało nam się, o zgrozo, widzieć zdjęcia z zabiegów implantacji, które były przeprowadzane z rażącym pominięciem wielu zasad poprawnego (sterylnego) przeprowadzania zabiegów chirurgicznych (brudny gabinet, narzędzia odkładane bezpośrednio na stolik itd). W PerioDentica personel restrykcyjnie dba o zachowanie zasad czystości i sterylności tak, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia pacjenta i związanych z tym późniejszych powikłań. W tym aspekcie nie idziemy na kompromisy. Środki do dezynfekcji oraz środki ochrony pacjenta są stosunkowo drogie i niestety część gabinetów na tym oszczędza, dzięki czemu mogą proponować niższą cenę…
  • Gwarancja dostępności – leczenie implantologiczne, podobnie jak periodontologiczne, to leczenie długoterminowe i trwa najczęściej kilka miesięcy. Aby zminimalizować koszty część gabinetów „wynajmuje” lekarzy zajmujących się implantacją np. na jeden dzień w miesiącu. Takie rozwiązanie ma jednak pewną wadę – dostępność lekarza jest bardzo ograniczona. Pacjent musi się „wstrzelić” w dzień, gdy dany lekarz jest w gabinecie. Inaczej pacjent jest przekierowywany do innego lekarza, przez co ciągłość leczenia może być zaburzona i pacjent staje się anonimowy. W naszym gabinecie wprowadzanie implantów realizowane jest przez lekarzy pracujących regularnie w gabinecie, dzięki czemu pacjent ma dużo większą możliwość konsultacji i leczenia pozabiegowego.

  Mamy świadomość, że cena jest ważna, bo w aktualnych czasach należy dbać o każdy grosz. Dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji o jakości tak ważnego zabiegu jak wprowadzenie implantu. Proszę ocenić sytuację wielopoziomowo i długoterminowo. Do Państwa decyzji należy, z jakiego gabinetu skorzystać.

Umów się na wizytę Formularz kontaktowy