Gwarancja

Mając świadomość zaufania jakim jesteśmy obdarzeni przez pacjentów korzystających z usług naszego gabinetu oraz znając profesjonalizm zespołu pracującego w gabinecie PerioDentica Marek Furtak otrzymują Państwo gwarancję na wykonanane przez nas usługi stomatologiczne oraz prace protetyczne zgodnie z zasadami omówionymi poniżej.

Oznacza to, że w okresie gwarancji w pełni odpowiadamy za efekty naszej pracy. W przypadku gdy wykonane u nas wypełnienie lub praca protetyczna wypadnie, zmieni kolor, ukruszy się czy też ulegnie deformacji zobowiązujemy się na nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowe w możliwie najkrótszym czasie.

Czas obowiązywania gwarancji

 • Wypełnienie światłoutwardzalne
  2 lata
   
 • Pierwotne leczenie endodontyczne
  2 lata
   
 • Leczenie implantologiczne
  5 lata
   
 • Prace protetyczne ruchome i stałe
  2 lata
   
 • Wypełnienia w zębach mlecznych
  6 miesięcy
   

Warunki zachowania gwarancji

 • utrzymywanie właściwej higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza
 • higienizacja jamy ustnej realizowana co najmniej raz na 6 miesięcy
 • odbywanie wizyt kontrolnych raz na 6 miesięcy
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych

Gwarancja nie obejmuje

 • prac tymczasowych (np. protezy natychmiastowe, korony tymczasowe)
 • prac o niepewnym rokowaniu, o którym Pacjent został poinformowany przez wykonaniem, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • złamań koron zębów pomiędzy wizytami trwającego leczenia endodontycznego
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza PerioDentica, leczenia kanałowego zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi, złamanymi narzędziami endodontycznymi, perforacjami
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • uszkodzeń powstałych w wyniku urazów mechanicznych, naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • uszkodzeń powstałych na skutek uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodujących przeciążenia pozostałych zębów lub prac protetycznych
 • uszkodzeń powstałych na skutek uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodujących przeciążenia pozostałych zębów lub prac protetycznych
 • uszkodzeń powstałych w wyniku wystąpienia chorób ogólnych, o których pacjent nie poinformował lekarza lub nie wiedział o nich w chwili wykonywania usługi
 • uszkodzeń powstałych w przypadku wykonania w innym gabinecie przez pacjenta leczenia lub pracy protetycznej, która może mieć negatywny wpływ na leczenie lub pracę protetyczną wykonaną w PerioDentica
 • uszkodzeń wypełnień, prac protetycznych, implantów i zębów własnych pacjenta powstałych w skutek bruksizmu

Utrata gwarancji

Gwarancja przestaje obowiązywać w następujących przypadkach:

 • pacjent przerwał zaplanowane leczenie
 • pacjent nie zgłasza się na wizyty kontrolne oraz higienizacyjne
 • lekarz stwierdził nieprawidłową higienę jamy ustnej pacjenta
 • pacjent nie zgłosił się po odbiór pracy protetycznej w wyznaczonym przez gabinet terminie (do dwóch tygodni od momentu ukończenia pracy przez laboratorium protetyczne – ze względu na możliwość przemieszczenia i rotacji zębów)
 • pacjent nie stosuje się do zaleceń lekarza stomatologa odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi lub odnośnie postępowania po zabiegach stomatologicznych
 • pacjent nie zgłosił gabinetowi istotnych zdarzeń (np. urazu) mogących mieć negatywny skutek na wykonane leczenie lub oddaną pracę protetyczną w czasie do 2ch tygodni od momentu wystąpienia zdarzenia
 • pacjent dokonywał korekt leczenia lub napraw pracy protetycznej samodzielnie lub poza gabinetem PerioDentica
Umów się na wizytę Formularz kontaktowy