Plan leczenia stomatologicznego

Co to jest plan leczenia stomatologicznego?

Plan leczenia stomatologicznego to nic innego, jak indywidualnie dobrany do potrzeb i możliwości pacjenta harmonogram zabiegów, które doprowadzą go do pożądanego efektu zdrowotnego.

Często odwiedzają nas pacjenci, którzy mają szersze problemy zdrowotne i ich leczenie wymaga szczegółowego rozpoznania oraz dobrego zaplanowania. Nie sztuką jest wyleczenie pojedynczego zęba, nie zważając na stan całej jamy ustnej. Sztuką jest doprowadzić pacjenta do stanu optymalnego zdrowia, którym będzie się cieszyć przed długi czas.

Plan leczenia pozwala na rozpisanie nierzadko skomplikowanego procesu w prosty i przejrzysty sposób, zrozumiały przede wszystkim dla pacjenta. Dzięki temu będą Państwo mieli możliwość być świadomym partnerem dla lekarza przy podejmowaniu decyzji o kierunku i sposobie leczenia.

Przygotowanie planu leczenia

Samo przygotowanie planu leczenia często jest proste i wymaga przeprowadzenia kilku kroków, którymi są:

 • 1. Konsultacja stomatologiczna (lub periodontologiczna) – przeprowadzamy wywiad ogólnomedyczny oraz wykonujemy badanie wewnątrzustne, aby ocenić realny stan jamy ustnej oraz ogólny stan zdrowia pacjenta. Dzięki temu możemy w przyszłości np. zmniejszyć ryzyko efektów niepożądanych, szczególnie u osób obciążonych chorobami ogólnymi.
 • 2. Analiza dostarczonej dokumentacji medycznej oraz zdjęć pantomograficznych (tzw. panoramicznych) lub tomografii komputerowej zębów.
 • 3. Ocena periodontologiczna stanu jamy ustnej – sprawdzamy, czy nie mają państwo problemów z tkankami miękkimi.
 • 4. Wywiad/rozmowa na temat Państwa oczekiwań i wspólne ustalenie wstępnego celu leczenia.

Następnie siadamy, analizujemy, przeglądamy i myślimy. Często też konsultujemy Państwa sytuację z innymi lekarzami specjalistami. Bierzemy pod uwagę maksymalnie dużo aspektów, chociażby takich jak ustawienie zębów, liczbę ubytków oraz jakość wykonanych wcześniej zabiegów – np. leczenia kanałowego.

Plan leczenia stomatologicznego

Efektem jest przygotowany plan leczenia, którego głównymi elementami są:

 • Postawienie diagnozy medycznej aktualnego stanu zdrowia jamy ustnej.
 • Określenie realnego celu leczenia.
 • Określenie sposobu leczenia – plan zawiera informację ile zębów wymaga leczenia i jakiego, jakie zabiegi należy wykonać i w jakiej kolejności.
 • Przygotowanie harmonogramu leczenia – chcemy, aby pacjent wiedział, ile czasu będzie trwało leczenie.
 • Informacja jakie są rokowania i ryzyka związane z podjęciem leczenia.

Cały plan leczenia, a szczególnie wszystkie zabiegi są również konsultowane ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii.

Należy zaznaczyć, że realizacja leczenia bazującego na planie leczenia stomatologicznego jest najlepszą drogą do eliminacji problemów pacjenta na długie lata. Dzieki skoordynowaniu leczenia z innymi spcjalistami nie tracją państwo czasu, a efekty pojawiają się w maksymalnie krótkim czasie.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Plan leczenia zawiera również zabiegi u innych specjalistów. Wolałbym być jednak leczony przez jednego lekarza…
 • Każdy plan leczenia stomatologicznego ma określonego lekarza prowadzącego. Może on zlecać zabiegi innym specjalistom w swoich dziedzinach. Pozwala to na skrócenie czasu leczenia oraz na osiągnięciu maksymalnego efektu leczenia. Nie zmienia to faktu, że przez cały proces leczenia są Państwo prowadzeni przez JEDNEGO lekarza prowadzącego.

 • 2. Plan leczenia obejmuje wiele zabiegów, nie stać mnie na nie.

  Przygotowując plan leczenia zawsze stawiamy dobro pacjenta – również to finansowe. Najczęściej przygotowujemy kilka możliwych wariantów leczenia, które mogą być dopasowane do Państwa możliwości finansowych. Dodatkowo, tam gdzie jest to możliwe, ustalamy odpowiednią częstotliwość zabiegów, aby nie były one zbytnim obciążeniem codziennego budżetu.

 • 3. Zrealizowałem plan leczenia! I co dalej?

  Brawo! Teraz już tylko zapraszamy na regularne wizyty kontrolne i higienizacyjne, które są niezbędne do utrzymania stałego, trwałego efektu końcowego.

Umów się na wizytę Formularz kontaktowy